Kommunikation vid nätdejting
Netikett på singelforum och chattsidor

Vi har skrivit denna artikel för att berätta om vilka seder och bruk som numera är normala på dejtingforum och chattsidor, för att hjälpa dig att undvika de största fallgroparna.

Och naturligtvis gäller här, precis som i verkliga livet: att den som uppför sig netikettmässigt och korrekt har mycket större chanser att träffa sin drömpartner än den som kör en översittarstil på nätet.

Här nedan ger vi dig några tips om hur du med effektivitet och artighet kan (och bör) använda på singelforum och chattsidor så att alla blir nöjda. Dessa tips kommer till stor del från en svensk internetpionjär år 1995 - och de fungerar fortfarande!

De viktigaste komponenterna på chattsidor och dejtingforum är just "artighet" och "effektivitet".  Och vad "artighet" betyder måste vi inte gå närmare in på, eller hur?

Med "effektivitet" menar vi, att det särskilt på singelforum finns väldigt många singlar som skriver flera inlägg på samma diskussionstrådar, och att detta kan åstadkomma en mindre trevlig röra som varken författare och läsare kan blicka igenom. Se till att undvika detta!

Alltså, till saken:

1. Glöm aldrig, att det sitter en människa på andra sidan!

I det ögonblick de skriver sina inlägg och e-postmeddelanden, tänker de flesta singlar tyvärr inte på att det de skriver inte blir läst av datorer utan av riktiga människor.

Beroende på var du skriver dina inlägg, kan ditt budskap läsas av singlar t.ex. i hela Sverige och Skandinavien. Kom alltid ihåg detta och se till att undvika otrevliga, verbala utbrott. Tänk på: ju mer stökigt och oartigt du uppträder, desto mindre villiga kommer andra singlar vara att intressera sig för dig.

En enkel tumregel: Skriv aldrig något, som du inte skulle kunna säga direkt till den andra parten inför andra människor.

2. Läs först, tänk sedan, läs igen och tänk över det en gång till innan du postar något på forumet!

Risken för missförstånd på singelforum är särskilt hög på ett skriftligt, datoriserat medium. Kontrollera alltså noga, att författaren till inlägget som du vill svara på verkligen menar det du tror. Framför allt bör du vara försiktig med, att du inte använder sarkasm eller någon liknande typ av humor utan att lägga till en smiley-symbol ":-)".

3. Fatta dig kort på singelforum och chattsidor!

Ingen tycker om att läsa inlägg på forum som är mer än cirka 50 ord långa. Ha det i åtanke när du skriver. Förresten: Du rekommenderas att hålla längden på dina egna meningar under cirka 70 tecken. Allt annat är - särskilt på chattsidor - oacceptabelt!

4. Dina foruminlägg representerar dig och den du är. Skriv något du kan vara stolt över!

De flesta singlar på singelforum och chattsidor lär känna dig via det du skriver. Försök därför att skriva dina inlägg så att de är lätta att förstå, och om möjligt utan stavfel.

Tänk på att dina inlägg på olika singelforum inte kommer att intressera andra, om de inte ens uppfyller de grundläggande kraven på stil, form och nivå.

5. Investera lite tid, när du skriver ett inlägg på ett singelforum!

Vissa användare av singelforum tror att det är tillräckligt att tippa ett bidrag på datorn under två snabba minuter. Särskilt med tanke på de föregående punkterna är detta ingen god idé. Se alltså till att lägga ner lite tid på att få till den snyggaste chatten när du skriver inlägg på singelforum!

6. Var uppmärksam på ämnesraden i dina flirtinlägg!

Om du skriver ett inlägg, måste du även ägna särskild uppmärksamhet åt innehållet i ämnesraden. Här ska du med några få ord (helst under 40 tecken) beskriva innehållet i texten, så att de andra singlarna i forumet kan bestämma i förväg om inlägget är av intresse eller inte.

I längre och utdragna diskussioner kan det hända att frågan som debatteras ibland avviker från det ursprungliga "ämnet". Se då till att ändra då ämnesraden i enlighet med denna.

7. Var försiktig med humor och sarkasm på singelforum!

Se till att du använder emojis tillsammans med sarkastiska kommentarer, så att inga missförstånd uppstår. Tänk på detta: I singelforum eller chattsidor kommer mycket lite av de ansiktsuttryck och gester fram, som du skulle använda i ett personligt samtal.

På chattsidor och i singelforum finns det för detta ändamål en rad symboler (emojis); de vanligaste är ":-)" och ":-(".

8. Korta ner texten du hänvisar till - till ett nödvändigt minimum!

Det är en god vana, att citera texter man hänvisar till ordagrant. Om du vill skriva ett uppföljande inlägg, har du möjlighet att bearbeta hela texten som du hänvisar till. Den ursprungliga texten står i detta fall i allmänhet inom citattecken som detta ">" för att klargöra att det handlar om en citerad text.

Gör det till en vana, att bara ta med så mycket av originaltexten som behövs för att läsaren ska förstå sammanhanget. Det är a) mycket enklare att läsa och förstå och b) inget slöseri med resurser.

525.000
i Sverige
5Priser från 79 SEK/mån
580.000
i Sverige
5Priser från 104 SEK
550.000
i Sverige
4Priser från 99 SEK
345.000
i Sverige
3Priser från 158 SEK

De viktigaste komponenterna på chattsidor och dejtingforum är just "artighet" och "effektivitet".  Och vad "artighet" betyder måste vi inte gå närmare in på, eller hur?

Vem har skrivit det?

Margareta Lund
Sedan 2008 övervakar hon online dating scenen i Norden och ses av media som en av de ledande experter på området.

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta henne!

Top